Законодавча база

Перелік нормативної документації, щодо отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (ліміти та дозвіл на утворення і розміщення відходів)

  1. ЗУ Про відходи
  2. ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища
  3. ЗУ Про охорону земель
4. Наказ Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів 
5. Наказ Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів 
6. Розпорядження Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року 
7. Постанова КМУ Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів
8. Постанова КМУ Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів 
9. Постанова КМУ Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів 
10. Постанова КМУ Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми 
11. Постанова КМУ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів 
12. ЗУ Про оцінку впливу на довкілля 
13. Постанова КМУ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами
14. ЗУ Про ліцензування видів господарської діяльності