Законодавча база

Перелік нормативної документації, на підставі якої розробляється екологічна експертиза (ОВНС)

 1. ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і вміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при будівництві і проектуванні підприємств, споруд і будівель».
 2. Закон України «Про інвестиційну діяльність».
 3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
 4. Закон України «Про екологічну експертизу».
 5. постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 767 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об'єктів».
 6. постанова КМУ від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».
 7. ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд». Київ, 2004р.
 8. СанПіН №4630-88. «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения».
 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» (від 18 грудня 1998 р. №2024).
 10. ДБН 360-92** «Планировка и застройка городских и сельских поселений». Градостроительство, Киев, 2003 р.
 11. СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофізика».
 12. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». 16 жовтня 1992 року №2707-Х11.
 13. Закону України «Про рослинний світ».
 14. Закон України «Про заборону ввезення і реалізації на території України етильованого бензину та свинцевих добавок до бензину» від 15 листопада 2001 року №2786-1Н.
 15. Закон України «Об обеспечении санитарного та эпидемиологического благополучия населения» постановление ВСУ от 24.02.2004.
 16. Гігієнічна класифікація праці. Утверджено приказом МЗО от 31.12. 1997 №382-60с.
 17. Земельний Кодекс України.
 18. Водний кодекс України.
 19. «Правила охорони поверхневих вод», 1991р.
 20. Закон України "Про архітектурну діяльність".
 21. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 22. Закон України "Про основи містобудування".
 23. ДСП «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» №173 від 19.06.96р.
 24. ДБН Б.1-3-97 «Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження генеральних планів міських населених пунктів». Держбуд України. 1997.
 25. СНиП 2.04.03-85.
 26. «Правила охорони поверхневих вод», 1991р.
 27. ДБН.А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва».
 28. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами” (від 04.03. 2004 р. №265).
 29. ДБН А.2.2-3-2011 Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів.
 30. Закон України від 18.01.2001 № 2245-III Про об'єкти підвищеної небезпеки.
 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.99 №465 Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами.
 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 №557 Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV та V категорій складності.
 33. Закон України «Про благоустрій населених пунктів».
 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006р. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».
 35. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України».
 36. Норми утворення твердих побутових відходів у населених пунктах України , затверджені Наказом Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України №7 від 10.01.06р.
 37. СанПіН №4630-88 «Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення».
 38. Постанова Кабінету міністрів України «Правила охорони поверхневих вод від забруднення» від 25.03.99 за №465.
 39. Постанова Кабінету міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» від 18.12.98 за №2024.
 40. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 41. ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я.
 42. Людини та захист навколишнього природного середовища.
 43. ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво в сейсмічних районах України.
 44. ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення.
 45. ДБН В.2.3-4:2007 Автомобільні дороги.
 46. ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів.
 47. ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів.
 48. ДСП 173-96 Санітарні правила планування і забудови населених пунктів
 49. ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації