Законодавча база

Перелік нормативної документації, на підставі якої видається дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

  1. Закон України "Про охорону атмосферного повітря".
  2. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
  3. Постанова КМУ від 13.03.02 №302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи".
  4. Наказ Мінприроди України від 10.02.95 №7 "Про затвердження інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві".
  5. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.06 №108 "Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців".