Законодавча база

Перелік нормативної документації, щодо отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (ліміти та дозвіл на утворення і розміщення відходів)

Перелік нормативної документації, на підставі якої видається дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Перелік нормативної документації, на підставі якої видається дозвіл на спеціальне водокористування

Перелік нормативної документації, на підставі якої видається дозвіл на видалення зелених насаджень у населених пунктах

Перелік нормативних документів, на підставі яких видається спеціальний дозвіл на видалення зелених насаджень

Перелік нормативної документації, на підставі якої розробляється екологічна експертиза (ОВНС)

Екологічний аудит

Перелік нормативних документів, на підставі яких видається спеціальний дозвіл на користування надрами